Precies in de heetste week ooit is zwemmen bij de Dorkwerder sluis te gevaarlijk

Het is warm, heel warm. Mensen zoeken verkoeling. Zeker mensen die in de stad wonen. Zeker als ze geen of geen schaduwrijke tuinen hebben. Zeker als ze slecht geïsoleerde woningen of huizen hebben die niet meer koel te krijgen zijn.

Mensen zoeken verkoeling. Onder bomen en met of in water. Maar nu zegt het Waterbedrijf Groningen terecht: wees zuinig met water. Dus de oproep om geen badjes neer te zetten. Dan maar naar het zwembad: maar daar is vanwege de coronamaatrdegelen veel minder publiek toegestaan. Dan maar naar de een meer of een plas: maar daar wordt zwemmen door de provincie op veel plekken afgeraden omdat er blauwalg gevonden is of iets anders waarom zwemmen onverstandig is. Het stadsstrand: heel druk, terwijl mensen graag de anderhalf meter zouden willen aanhouden. Dus wat doen sommige mensen? Zeker als ze geen auto hebben? Die gaan naar een plekje aan het Reitdiep waar ze al jarenlang ongestoord kunnen zwemmen. Mooi grasveldje erbij om te liggen of te zitten. Recent is er nog een vlotje neergelegd zodat je makkelijk het water in kunt. Fijn goed geregeld door de overheid.

Schermafbeelding 2020-08-11 om 16.52.22Maar wat doen Rijkswaterstaat en de provincie Groningen precies in de week die de boeken in zal gaan als de warmste ooit gemeten in heel Nederland? Precies in die week gaat deze overheden oproepen om er niet te gaan zwemmen omdat het er gevaarlijk is.

Oproep provincie: Niet zwemmen bij Dorkwerkdersluis

Ik kan niet beoordelen of het veilig is of niet. En ik wil ook niet dat mensen gevaarlijke dingen doen. En ik kan ook niet beoordelen of er toch wat mogelijk zou kunnen zijn. Tijdelijk met spuien en schutten stoppen? Of alleen in de avond of nacht? Scheepvaart stremmen in het belang van oververhitte stadjers die verkoeling zoeken? Een stuk van het water zo afzetten dat mensen weten dat ze daar veilig even het water in kunnen? Badmeesters inzetten? Opzichters mensen helpen veilig te zwemmen?

Ik kan wel zeggen dat het buitengewoon vreemd is dat gebeurd op een plek waar al jarenlang mensen komen om te zwemmen, zeker sinds dat handige vlotje er ligt om makkelijk het water in te kunnen. Geen bord of aanwijzing te bekennen dat het niet zou mogen of gevaarlijk is. En dat weten Rijkswaterstaat en de provincie Groningen al heel lang, of ze hadden het kunnen en moeten weten. Maar exact in de warmste week ooit gaan ze zeggen dat het te gevaarlijk is om te zwemmen. Kom op provincie en Rijkswaterstaat, probeer even een oplossing te zoeken. Zoek alternatieven. Dus mijn oproep aan de provincie en aan Rijkswaterstaat: Bedenk iets! De klimaatcrisis en de coronacrisis vragen om een beetje inventiviteit en creativiteit. Succes!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Johannes Swint

IMG_5390

Normaal gesproken doe ik vaak mee met de dodenherdenking op 4 mei. Van het Joods Monument aan de Verlengde Hereweg naar het Oorlogsmonument van Sint Joris en de Draak op het Martinikerkhof naast de Martini. En ook eerder op de dag al bij de gebruikelijke kransleggingen bij de twee monumenten bij het stadhuis, waaronder de vrij recente voor de zes in de Tweede Wereldoorlog vermoordde oud-raadsleden. Één van het was Johannes Swint. Johannes Swint was in 1939 raadslid voor de Communistische Partij Nederland. In de jaren voor de oorlog was hij actief in de Rode Hulp, die onder andere hulp bood aan politieke vluchtelingen uit de Emslandlager, concentratiekampen direct over de grens in Duitsland, waar meteen na de machtsovername van Nazi’s de eerste politieke tegenstanders, hoofdzakelijk communisten en sociaal-democraten opgesloten werden, te werk gesteld, vernederd, verminkt en vermoord. In de oorlog raakte hij betrokken bij verzetswerk, ondermeer door het helpen van onderduikers, het verspreiden van de illegale krant ‘het Noorderlicht’ en bij het oproepen tot staking tegen de anti-joodse maatregelen van de bezetter.

Oud en nieuw 43-44 werd Johannes Swint in zijn huis aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk van zijn bed gelicht, meegevoerd en op het Linnaeusplein vermoord. Op de zelfde avond vonden nog meerdere moorden plaats, uit vergelding voor de liquidatie van collaborerende hoge rechercheur.

Op 4 mei 2017 woonde ik een indrukwekkende kranslegging en bijeenkomst bij in het gebouw van de speeltuinvereniging in de Oosterpark, waar Johannes Swint voor en tijdens de oorlog voorzitter van was. Meerdere sprekers namen het woord en vertelden onder andere hoe communistisch verzet na de oorlog vanwege de Koude Oorlog onvoldoende op waarde is geschat. Meest onder de indruk was ik van het verhaal van een kleindochter van Swint, die toen de vluchtelingencrisis door de oorlog in Syrië gebrekkige opvang aan de grenzen van Europa aanhaalde en de inzet van haar opa voor vluchtelingen direct aan de actualiteit koppelde. En dat terwijl in de paar jaren ervoor mede door extreemrechtse groeperingen opgefokte rellen, vernielingen en bedreigingen aan de orde van de dag waren geweest tegen overheden en politici die pleitten voor een humanitaire opvang van Syrische vluchtelingen, die sinds de burgeroorlog in Syrië vanaf het jaar 2015 naar Europa vluchtten en waar ook in Nederland opvang nodig was en in gereedheid werd gebracht.

De plaquette – met daarop een en profil beeltenis van het gezicht van Johannes Swint – was al tijdens de oorlog vervaardigd door de in Groningen bekende beeldhouwer Willem Valk, aan de hand van het dodenmasker van Johannes Swint. Dat dodenmasker had gemaakt kunnen worden nadat verzetsmensen zijn lichaam uit het Academisch Ziekenhuis hadden weten te ontvreemden. Daarna was hij op 6 januari 1944 gecremeerd. De plaquette werd in augustus 1945 onthuld in een monument, maar jaren later werd het monument verwijderd en geplaatst in het gebouw van de speeltuinvereniging Oosterpark.

Onthulling monument voor Johannes Swint in augustus 1945

Sinds enige jaren hebben nabestaanden van Johannes Swint zich er voor in om de plaquette op een minder verborgen en meer publieke plek in een monument herplaatst te krijgen. Burgemeester den Oudsten heeft zich daar voor ingezet en ook de coöperatieve wijkraad Oosterpark heeft zich ervoor ingespannen. Op 16 april, de dag dat de stad Groningen in 1945 werd bevrijd, werd de plaquette herplaatst in een speciaal daarvoor opgerichte monument aan het Linnaeusplein, waar Swint in 1944 was vermoord.

IMG_5392

Vandaag herdenk ik op deze dodenherdenking in het bijzonder Johannes Swint. Vanmiddag kocht ik een mooi boeket bij Bloemenhuis Flora en heb die bij het hernieuwde monument voor hem op het Linnaeusplein gelegd.

IMG_5391

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Openbare ruimte en verkeer in de anderhalfmetersamenleving

Afgelopen woensdag stelde ik in de eerste online gemeenteraadsvergadering van Groningen de situatie voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het OV aan de orde in tijden van corona. Ik wilde weten of er al knelpunten zijn voor hen in de openbare ruimte en in het verkeer. Nu, maar zeker ook in de komende weken, maanden en misschien wel jaren, aangezien de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog veel impact kunnen krijgen en aangezien er ook al gesproken wordt over een anderhalfmetersamenleving. (zie in de video hieronder vraag en antwoord)

Het college reageerde bij monde van wethouder Roeland van der Schaaf door te zeggen dat het inderdaad om een actueel vraagstuk gaat dat urgenter gaat worden naar mate meer mensen in de komende tijd naar buiten zullen mogen gaan bij toekomstige versoepelingen van de maatregelen en ook omdat de basisscholen weer open gaan na de meivakantie. Voor een brede, systematische inventarisering achtte het college het nu nog wat te vroeg – juist ook omdat de maatregelen tegen het corona nog volledig van kracht zijn – maar zegde een uitgebreide schriftelijke  reactie toe, waarin uitgebreider ingegaan zal worden op het vraagstuk.

De wethouder zegde toe de situatie in de gaten te laten houden, noemde het agenderen van de thematiek terecht. Indien nodig zou de gemeente wel actie ondernemen, bijvoorbeeld op basis van signalen van politie en stadstoezicht. Op de vraag of er door het afgenomen verkeer meer sprake is van te hard rijdende automobilisten antwoordde van der Schaaf dat daar nog geen signalen van bekend waren en sprak het vermoeden uit dat juist door het afgenomen verkeer langsrijdend verkeer gevoelsmatig harder lijkt te rijden.


Uiteraard ben ik benieuwd naar reacties hierop. Zijn er plekken waar knelpunten ervaren? Zijn er plekken in het verkeer, op de stoep, in de openbare ruimte waar onvoldoende aan de eis van anderhalf meter afstand houden kan worden voldaan? Zijn er ervaringen met te hardrijdende automobilisten nu het op veel plekken te druk is? Ik hoor graag ervaringen en voorbeelden? Laat je reactie achter hieronder!

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor de openbare ruimte en het verkeer

Nu het er op lijkt dat er de komende maanden en misschien wel jaren maatregelen tegen corona nodig zullen blijven en er al gesproken wordt van een toekomstige anderhalf-meter-maatschappij, is het ook belangrijk om te kijken wat dat betekent voor de openbare ruimte en in het verkeer, met name voor plekken waar mensen de ruimte moeten krijgen om buiten te kunnen verblijven en toch voldoende afstand moeten kunnen nemen; waarbij voetgangers de ruimte krijgen om lopend veilig hun weg te vinden; waarbij reizigers in het openbaar vervoer letterlijk de ruimte krijgen in bus en trein, en waarbij fietsers tijdens hun fietstocht in staat worden gesteld voldoende afstand tot andere fietsers te kunnen houden. 

Is het college bereid om te inventariseren, analyseren en te onderzoeken of er knelpunten zijn in de gehele gemeente, maar met name in de binnenstad, de dorpscentra en de oudere wijken, om voor voetgangers, OV-gebruikers en fietsers voldoende ruimte beschikbaar te hebben of gecreëerd moet worden om nu, maar ook over langere termijn de ‘anderhalfmeter samenleving’ mogelijk te maken?

En overweegt het college om maatregelen te nemen, indien zich dergelijke knelpunten voordoen, indien mensen de anderhalf meter afstand niet in acht kunnen nemen? 

Bijvoorbeeld het al dan niet tijdelijk afsluiten van straten, rijbanen, of andere aanpassingen zodat de door het enorm afgenomen autoverkeer toch al rustige wegen tijdelijk ter beschikking kunnen worden gesteld aan voetgangers en fietsers?

Tot slot de vraag over de verkeersveiligheid: Het lijkt erop dat door het enorm afgenomen autoverkeer sommige automobilisten de rust op de weg misbruiken en de snelheidsregels aan hun laars te lappen en met te hoge snelheid door de bebouwde kom te rijden. Dit leidt tot meer onveiligheid in het verkeer, met name voor voetgangers en fietsers. Herkent het college dat beeld en blijkt dat uit gegevens van politie en stadstoezicht? Heeft het college ideeën om daar wat aan te doen, al dan niet in overleg met de politie?

Mondelinge vragen in gediend in de gemeenteraad van Groningen op 22 april 2020

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stem 21 november GroenLinks: Verkiezingsfilm!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stem 21 november GroenLinks

IMG_5407Op woensdag 21 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Groningen. Die verkiezingen worden gehouden vanwege de herindeling van Groningen met de gemeentes Haren en Ten Boer, op 1 januari.

Stem 21 november GroenLinks (lijst 4) in Groningen! Als je wilt mag je ook op mij stemmen, ik sta op plek 3 van de lijst. Lees op de site van GroenLinks meer over mij en mijn kandidatuur.

IMG_5446.jpg

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verkeerscirculatieplan

foto-groenlinks_22

Waar ik de afgelopen week druk mee bezig was:

26-6-2018 verkeerscirculatieplan DvhN

Dagblad van het Noorden, maandag 25 juni 

27-6-2018 verkeerscirculatieplan gent 1

27-6-2018 verkeerscirculatieplan gent 2

Dagblad van het Noorden, dinsdag  26 juni 2018

 

Link naar de motie: motie verkeerscirculatieplan

stemming motie verkeerscirculatieplan

Stemresultaat motie verkeerscirculatieplan

dvhn 28-6-18 circulatieplan

Dagblad van het Noorden, donderdag 28 juni 2018

Voor meer: zie het bericht op de website van GroenLinks Groningen:

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Penningsdijk

IMG_5360

Paddelpoelsterweg ter hoogte van de Penningsdijk

Plotseling was er een tijdelijk fietspad gepland door het ecologisch waardevolle gebied (Stedelijke Ecologische Structuur) op de route van Park Selwerd naar Zernike, over het zuidelijke gedeelte van de Paddepoelsterweg. De huidige route langs de Crematoriumlaan en Nijenborg naar Zernike zal tijdens de bouw van de Feringaborg (Feringa Building) afgesloten blijven omdat die ruimte nodig tijdens de realisatie van dat gebouw.

IMG_5361

De Penningsdijk met het gebouw van Levenswetenschappen op de achtergrond

Gelukkig heeft de gemeenteraad unaniem mijn motie gesteund om de duur van het gebruik van die route zo kort mogelijk te maken, om maatregelen te nemen en om te bekijken hoe de route kan worden gecompenseerd.

In de motie wordt gevraagd naar een zo kort mogelijke afsluiting van de Nijenborg, de aanpassingen van de Zernikelaan zo aan te pakken dat fietsen daarlangs zo kort mogelijk wordt beperkt en als alternatief voor het fietsverkeer kan dienen, te zoeken naar compenserende maatregelen in het gebied, zoals bijvoorbeeld met de aanplant van dicht struweel of bosstroken, en het beperken van de lichthinder door de verlichting op de tijdelijke route. Lees voor meer hierover in de motie via de link hieronder.

motie Penningsdijk

Wordt vervolgd.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zicht op Grote Markt Oostzijde en Forum

bkp2008.jpeg

Ten behoeve van de lezers en reageerders van de GIC hierbij een knip en plak-actie uit het Beeld Kwaliteitsplan uit 2008. Dat is gewoon hier te vinden. kijk maar op bladzijde 32. Die photoshoponzin die in het GIC is afgebeeld raakt dus kant nog wal.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

PARKing Day en Leefstraten

Wanneer wordt jouw straat als leefstraat ingericht?Gisteren was PARKing Day en onze fractievoorzitter Benni Leemhuis ging langs en sprak mee over leefstraten.

Posted by GroenLinks Groningen Stad on vrijdag 18 september 2015

PARKing Day / Leefstraten Dagblad van het Noorden

PARKing Day / Leefstraten Dagblad van het Noorden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen