Nivelleren een feestje?

PvdA-voorzitter Hans Spekman stelde vorig jaar november in een interview met het AD dat nivelleren een feest is. Een opmerking waar ik niet zoveel van snapte. Het is een teken van beschaving als in een land de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het levert een evenwichtige samenleving op met bestaanszekerheid en toekomstperspectief voor iedereen. Maar om het nu meteen een feest te noemen is wel het andere uiterste. Het doel leek voor Spekman nivelleren, terwijl het doel een rechtvaardige en solidaire samenleving moet zijn. Nivelleren is hooguit een middel om dat doel te bereiken.

Maar als de PvdA-voorman nivelleren blijkbaar zo hoog in het vaandel heeft, dan zou je denken dat het een middel is, dat de PvdA in den lande ook graag zou willen gebruiken om dat doel te bereiken. Hoe pakt de praktische uitwerking uit van de door de PvdA zo gewenste solidariteit in een gemeente als Groningen? Een voorbeeld.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Gemeenten hebben en krijgen steeds meer taken op het gebied van de ondersteuning van minima, terwijl het door wet- en regelgeving voor gemeenten steeds moeilijker wordt om iets extra’s te doen voor die groep mensen die het het moeilijkst hebben. Zowat de enige manier om aan inkomenspolitiek te kunnen doen is bij de bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Gemeenten kunnen de tarieven voor het ophalen en verwerken van het afval zelf bepalen en besluiten hoe de lasten verdeeld worden onder de inwoners.

In Groningen bestaat er mede dankzij GroenLinks de mogelijkheid om de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden te krijgen voor huishoudens die al 5 jaar rond moeten komen van een minimuminkomen. Tot die tijd hebben ze overigens ook recht op gedeeltelijke kwijtschelding, maar voor mensen met een heel laag inkomen is 100 tot 200 euro per jaar nog altijd een groot bedrag.

Om die reden pleit GroenLinks in de gemeenteraad al lang voor een verruiming van kwijtschelding. Vorig jaar, toen bleek dat de reserve afvalstoffenheffing jaar na jaar voller werd en een verlaging van de tarieven voor de hand lag, stelden we voor om de tarieven iets minder te verlagen dan het college van B&W wilde, en met de ruimte die dat opleverde mensen met een laag inkomen al na 3 jaar minimuminkomen recht te geven op volledige kwijtschelding. Toen stemde de PvdA, maar ook de SP tegen.

Wat kost solidariteit?

Gisteravond besprak de gemeenteraad de begroting voor 2014. GroenLinks deed daar allerlei voorstellen om de gevolgen van de noodzakelijke bezuinigingen eerlijker te verdelen en vooral meer dan de coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en SP te blijven investeren in banen en jongeren (zie hier en hier voor onze inbreng).

Het verbaasde ons niet dat in het begrotingsvoorstel van het college waarin VVD, CDA en D66 zitten geen verruiming van de kwijtschelding zat. Wel verhoogden ze de OZB en verlaagden ze de afvalstoffenheffing voor iedereen flink, met zo’n 20 euro per huishouden.

Maar we hadden in de tussentijd meer informatie ontvangen over de mogelijkheden en kosten van een verdere verruiming van de kwijtschelding. De cijfers: terugbrengen van de termijn van 5 naar bijvoorbeeld 3 jaar betekent €300.000,- minder inkomsten, maar 2500 huishoudens met een krappe portemonnee ontvangen voor dat bedrag 2 jaar eerder kwijtschelding van een bedrag tussen de 100 en 200 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van het huishouden. Ons voorstel was om de €300.000,- te betalen door de verlaging van het tarief iets te verminderen, zodat nu niet de reserves werden opgemaakt en de kwijtschelding op lange termijn houdbaar zou blijven. En voor welk bedrag vraagt u zich vast af? Slechts €3,75 per jaar per huishouding.

Ik weet niet of nivelleren een feest is, maar ik weet wel dat het er op aan komt of in de praktijk alles geprobeerd wordt om de levensomstandigheden een beetje beter te maken voor mensen die moeten rondkomen van het minimum. Het lijkt mij geen ongekend offer om daarvoor drie euro en vijfenzeventig cent per huishouden te vragen om dat doel te bereiken. Zo niet de fracties van de PvdA en de SP, die ook gisteren weer tegen ons voorstel stemden, zonder echt steekhoudende argumenten. Het is jammer dat partijen die solidariteit hoog in het vaandel hebben niet de mogelijkheid aangrepen om iets concreets te doen voor 2500 huishoudens die dat het best kunnen gebruiken. Misschien bang voor de boze reactie in hun coalitie van de rechtse partijen VVD, CDA en D66? Wie zal het zeggen.

Geen uitnodigingen

En wat gebeurde er met de opmerking van Spekman dat nivelleren een feestje is? Inderdaad, binnen korte tijd werden de voorstellen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie – want daar ging het over – weer teruggetrokken omdat… de VVD het toch niet wilde. Nivelleren is blijkbaar een feestje waar geen uitnodigingen voor worden verstuurd.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Licht en Ruimte: De Hamrik (filmpje)

Nu al online het filmpje, dat maandag zal worden uitgezonden op OOGtv. Het filmpje gaat over mijn keuze in het kader van Licht en Ruimte Groningen: De Hamrik.

Stem op de Hamrik

Lees en zie meer op dit blog

Video | Geplaatst op door | Tags: | Een reactie plaatsen
http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#IMG_0543.JPG

detail Hamrik

Groningers (en de alle anderen!) mogen de komende weken het mooiste gebouw van de stad Groningen kiezen uit de tijd van de wederopbouw. Het gaat om de architectuur uit de periode 1945-1970. Zes stadjers hebben elk hun favoriete gebouw voorgedragen waarop via internet een stem kan worden uitgebracht.

Mijn keuze:

Het schoolgebouw (voormalig de Hamrik) in de Hoogte

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#Hamrikplein.jpg

schoolplein – overzicht gebouw

Het gaat bij dit gebouw om de geschiedenis ervan (één van de eerste schoolgebouwen in Groningen na de oorlog) om de architectuur (licht, ruim maar ook subtiel, met prachtige herhalende patronen, gecombineerd en met indrukwekkende monumentale ornamentiek) maar ook om de kansen: Het wordt hergebruikt door kunstenaars en creatieve ondernemers. (hun site: http://www.hamrik.org – bekijk die foto’s, een aantal heb ik hier geplaatst)

Geef het gebouw een nieuwe kans, want als dit gebouw wint, krijgt het een opknapbeurt!

Stemmen dus.

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#IMG_0556.JPG

trappenhuis

Bron foto’s: www.hamrik.org (zie daar voor meer mooie foto’s en links naar ‘de bewoners’)

Meer info over het gebouw bij Staat in Groningen

Link | Geplaatst op door | Tags: | 1 reactie

Verrast door besluit over Tuin in de Stad

Image

 

P E R S B E R I C H T

 

Groningen, 8 mei 2013

Verrast door besluit over Tuin in de Stad

Terwijl de gemeenteraad zich volgende week de toekomst van De Tuin in de Stad zal bespreken heeft het college gisteren al besloten over het opzeggen van de gebruiksovereenkomst van de initiatiefnemers.

De indieners van het verzoek voor het actualiteitendebat, te weten GroenLinks en Stadspartij, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn verbaasd dat het college nu een besluit heeft genomen, terwijl verzocht werd te wachten met het nemen van besluiten voordat de raad een standpunt kon bepalen in een debat. Het debat zou aanvankelijk vandaag, op woensdag 8 mei worden gehouden, maar werd uitgesteld naar 15 mei.

De partijen wachten de nadere uitleg af, maar zijn verbaasd over de handelswijze van het college.

 

Voor meer informatie over de aanvraag van het actualiteitendebat, zie op de site van GroenLinks Groningen

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | 2 reacties

Stop Schaliegas

Teken de petitie tegen schaliegas. Bijgaand een filmpje met uitleg van de nadelen van het fracken van schaliegas.

Geplaatst in landelijk | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

blog migratie

Afgelopen maand kreeg ik het bericht van posterous dat ze zouden stoppen met hun diensten. Niet handig, want al meer dan drie jaar plaats ik daar mijn blogs. Ook een onprettig vooruitzicht dat de overstap naar een nieuwe dienst met veel moeite gepaard zou gaan, getuige bijvoorbeeld de berichten van Groninganus toen hij in zijn vorige leven als  Gelkinghe werd geconfronteerd met het plotselinge verdwijnen van weblog.nl en de letterlijk maanden durende perikelen om zijn content over te zetten naar wordpress.

Niet dat mijn blog nu verschrikkelijk veel voorstelt, maar ik heb er de afgelopen jaren toch wel het een en ander op geplaatst. Het was dus fijn dat de ‘export’-knop op mijn oude blog alleen maar aangezet moest worden en ik in wordpress alleen maar moest importeren. Weer een zorg minder.

Alleen moet ik mij de komende tijd maar even wordpress eigen maken. Ben benieuwd.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

Living under occupation

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen