http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#IMG_0543.JPG

detail Hamrik

Groningers (en de alle anderen!) mogen de komende weken het mooiste gebouw van de stad Groningen kiezen uit de tijd van de wederopbouw. Het gaat om de architectuur uit de periode 1945-1970. Zes stadjers hebben elk hun favoriete gebouw voorgedragen waarop via internet een stem kan worden uitgebracht.

Mijn keuze:

Het schoolgebouw (voormalig de Hamrik) in de Hoogte

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#Hamrikplein.jpg

schoolplein – overzicht gebouw

Het gaat bij dit gebouw om de geschiedenis ervan (één van de eerste schoolgebouwen in Groningen na de oorlog) om de architectuur (licht, ruim maar ook subtiel, met prachtige herhalende patronen, gecombineerd en met indrukwekkende monumentale ornamentiek) maar ook om de kansen: Het wordt hergebruikt door kunstenaars en creatieve ondernemers. (hun site: http://www.hamrik.org – bekijk die foto’s, een aantal heb ik hier geplaatst)

Geef het gebouw een nieuwe kans, want als dit gebouw wint, krijgt het een opknapbeurt!

Stemmen dus.

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#IMG_0556.JPG

trappenhuis

Bron foto’s: www.hamrik.org (zie daar voor meer mooie foto’s en links naar ‘de bewoners’)

Meer info over het gebouw bij Staat in Groningen

Advertenties
Link | Geplaatst op door | Tags: | 1 reactie

Verrast door besluit over Tuin in de Stad

Image

 

P E R S B E R I C H T

 

Groningen, 8 mei 2013

Verrast door besluit over Tuin in de Stad

Terwijl de gemeenteraad zich volgende week de toekomst van De Tuin in de Stad zal bespreken heeft het college gisteren al besloten over het opzeggen van de gebruiksovereenkomst van de initiatiefnemers.

De indieners van het verzoek voor het actualiteitendebat, te weten GroenLinks en Stadspartij, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn verbaasd dat het college nu een besluit heeft genomen, terwijl verzocht werd te wachten met het nemen van besluiten voordat de raad een standpunt kon bepalen in een debat. Het debat zou aanvankelijk vandaag, op woensdag 8 mei worden gehouden, maar werd uitgesteld naar 15 mei.

De partijen wachten de nadere uitleg af, maar zijn verbaasd over de handelswijze van het college.

 

Voor meer informatie over de aanvraag van het actualiteitendebat, zie op de site van GroenLinks Groningen

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | 2 reacties

Stop Schaliegas

Teken de petitie tegen schaliegas. Bijgaand een filmpje met uitleg van de nadelen van het fracken van schaliegas.

Geplaatst in landelijk | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

blog migratie

Afgelopen maand kreeg ik het bericht van posterous dat ze zouden stoppen met hun diensten. Niet handig, want al meer dan drie jaar plaats ik daar mijn blogs. Ook een onprettig vooruitzicht dat de overstap naar een nieuwe dienst met veel moeite gepaard zou gaan, getuige bijvoorbeeld de berichten van Groninganus toen hij in zijn vorige leven als  Gelkinghe werd geconfronteerd met het plotselinge verdwijnen van weblog.nl en de letterlijk maanden durende perikelen om zijn content over te zetten naar wordpress.

Niet dat mijn blog nu verschrikkelijk veel voorstelt, maar ik heb er de afgelopen jaren toch wel het een en ander op geplaatst. Het was dus fijn dat de ‘export’-knop op mijn oude blog alleen maar aangezet moest worden en ik in wordpress alleen maar moest importeren. Weer een zorg minder.

Alleen moet ik mij de komende tijd maar even wordpress eigen maken. Ben benieuwd.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

Living under occupation

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dag van enorme extremen in de raad van Groningen

Vandaag was het een dag van enorme extremen in de gemeenteraad van Groningen. In de vroege middag werd in de commissie financiën en veiligheid het voorstel van het college besproken om voor 50 duizend euro te bezuinigen op tal van Groninger ontwikkelingshulporganisaties. Een aantal coalitiepartijen beweerden met vrome gezichten dat nu eenmaal iedereen bij moet dragen aan de bezuinigingen in de slechte financiële situatie van de stad. Dat de relatief kleine opbrengst van de bezuiniging enorme gevolgen heeft voor de organisaties werd maar voor lief genomen.

Later, in de middag besprak de raad in de commissie ruimte en wonen de herziene grondexploitatie Meerstad. Er moet 25 miljoen euro afgeschreven worden in het project. Zonder blikken of blozen wordt aangenomen dat dat moet, en wordt niet gekeken of het niet op een andere, mogelijk minder kostbare manier kan. Vragen of er niet een deel in de grondexploitatie kan, en een ander deel in een voorziening (spaarpotje) zodat je het later, als het bij Meerstad toch beter gaat, nog aan iets anders kunt uitgeven, bleken niet het overwegen waard.

En als we er bij Meerstad nou eens vierentwintigmiljoennegenhonderdvijftigduizend van zouden maken?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ook in Groningen ontwikkelingssamenwerking kind van de rekening (persbericht)

Eenzijdige focus op internationale handel

GroenLinks vindt de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking in de stad niet uit te leggen. Het nieuwe internationale beleid van het college staat in het teken van het economisch eigenbelang. GroenLinks wil vooral ook aandacht houden voor hulp, mensenrechten en mondiale bewustwording.

In de nieuwe kadernota Internationalisering bezuinigt het college €50.000 euro op organisaties die zich bezig houden met internationale samenwerking. De eenzijdige bezuinigingen op projecten in bijvoorbeeld San Carlos en Moermansk is volgens de GroenLinks-raadsfractie niet uit te leggen.

Benni Leemhuis: “Het college zegt in haar collegeakkoord dat bij het oplossen van de financiële problemen in de stad ook altijd sociale rechtvaardigheid centraal staat, maar blijkbaar geldt dit niet voor mensen buiten Nederland die tot de armsten in de wereld behoren en waar we soms al jarenlang een band mee hebben.”

De bezuinigingen op het internationalisering budget levert de stad relatief weinig op, maar heeft grote gevolgen voor de organisaties die namens de stad werken aan internationale samenwerking.

Het college richt zich volledig op internationale handel en al het overige internationale beleid wordt eraan ondergeschikt gemaakt. Ook op het vlak van die handel lijkt een invulling te zijn gekozen waar eigen belang overheerst.

Geen woord over maatschappelijk verantwoord ondernemen of over fairtrade, terwijl Groningen zich zelfs als fairtradestad neerzet. Het college richt de internationale handelscontacten met name op China, maar er is niks terug te vinden over democratie, mensenrechten en arbeidsomstandigheden, ondanks een raadsbesluit daarover.

 

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen