Verkeerscirculatieplan

foto-groenlinks_22

Waar ik de afgelopen week druk mee bezig was:

26-6-2018 verkeerscirculatieplan DvhN

Dagblad van het Noorden, maandag 25 juni 

27-6-2018 verkeerscirculatieplan gent 1

27-6-2018 verkeerscirculatieplan gent 2

Dagblad van het Noorden, dinsdag  26 juni 2018

 

Link naar de motie: motie verkeerscirculatieplan

stemming motie verkeerscirculatieplan

Stemresultaat motie verkeerscirculatieplan

dvhn 28-6-18 circulatieplan

Dagblad van het Noorden, donderdag 28 juni 2018

Voor meer: zie het bericht op de website van GroenLinks Groningen:

 

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Penningsdijk

IMG_5360

Paddelpoelsterweg ter hoogte van de Penningsdijk

Plotseling was er een tijdelijk fietspad gepland door het ecologisch waardevolle gebied (Stedelijke Ecologische Structuur) op de route van Park Selwerd naar Zernike, over het zuidelijke gedeelte van de Paddepoelsterweg. De huidige route langs de Crematoriumlaan en Nijenborg naar Zernike zal tijdens de bouw van de Feringaborg (Feringa Building) afgesloten blijven omdat die ruimte nodig tijdens de realisatie van dat gebouw.

IMG_5361

De Penningsdijk met het gebouw van Levenswetenschappen op de achtergrond

Gelukkig heeft de gemeenteraad unaniem mijn motie gesteund om de duur van het gebruik van die route zo kort mogelijk te maken, om maatregelen te nemen en om te bekijken hoe de route kan worden gecompenseerd.

In de motie wordt gevraagd naar een zo kort mogelijke afsluiting van de Nijenborg, de aanpassingen van de Zernikelaan zo aan te pakken dat fietsen daarlangs zo kort mogelijk wordt beperkt en als alternatief voor het fietsverkeer kan dienen, te zoeken naar compenserende maatregelen in het gebied, zoals bijvoorbeeld met de aanplant van dicht struweel of bosstroken, en het beperken van de lichthinder door de verlichting op de tijdelijke route. Lees voor meer hierover in de motie via de link hieronder.

motie Penningsdijk

Wordt vervolgd.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zicht op Grote Markt Oostzijde en Forum

bkp2008.jpeg

Ten behoeve van de lezers en reageerders van de GIC hierbij een knip en plak-actie uit het Beeld Kwaliteitsplan uit 2008. Dat is gewoon hier te vinden. kijk maar op bladzijde 32. Die photoshoponzin die in het GIC is afgebeeld raakt dus kant nog wal.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

PARKing Day en Leefstraten

Wanneer wordt jouw straat als leefstraat ingericht?Gisteren was PARKing Day en onze fractievoorzitter Benni Leemhuis ging langs en sprak mee over leefstraten.

Posted by GroenLinks Groningen Stad on vrijdag 18 september 2015

PARKing Day / Leefstraten Dagblad van het Noorden

PARKing Day / Leefstraten Dagblad van het Noorden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gijsbertsen op DRIE

1476565_556003611144563_1926701177_n

Morgen stelt het GroenLinks-congres de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vast. Ik roep mijn mede-leden op Mattias Gijsbertsen op DRIE te zetten!

Mattias is een ervaren politicus die uitermate bedreven is in het creëren van draagvlak voor zijn ideeën, voor wie de inhoud en het doel altijd voorop staat en die altijd als een ware schaker vele stappen in het vooruit kan zien. Ik kan het weten, ik heb de eer al vier jaar met Mattias in een fractie te zitten.

Een echte Europeaan met een enorme drijfveer voor echte groene en sociale politiek. Stem dus net als ik en vele anderen voor Gijsbertsen op drie tijdens het GroenLinks-congres!

Voor meer informatie kijk hier en hier op twitter, op de site van Mattias en op deze facebookpagina.

En als ik toch bezig ben: Voor plek 2 heb ik ook nog wel een advies: Stem Judith Sargentini  achter Bas Eickhout. En zo zeg ik op de site van Judith waarom zij op 2 zou moeten: “Mensenrechten, internationale solidariteit en digitale vrijheden zijn zeer belangrijke thema’s voor Europa. Judith loopt daarin voorop. Laat haar daarmee doorgaan. Zet Judith op 2!”  Zie verder ook: Deze endorsments.

groenlinks

Geplaatst in landelijk | Tags: , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gijsbertsen op DRIE

Bedankt!

image002

Hoogste tijd om even stil te staan bij afgelopen dinsdag. Toen was de ledenvergadering van GroenLinks, waar de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsvergaderingen werd vastgesteld. Ik ben heel blij met de hoge plaats op de lijst die mij door de leden werd gegund! In een spannende stemming kwam ik op de derde plaats terecht. Ook wil ik iedereen die op Twitter, Facebook of op straat mij succes wenste en feliciteerde.

En nu komt dat waar het allemaal om gaat: Op naar een goede verkiezingsuitslag voor GroenLinks op 19 maart aanstaande!

Dat doen we met een fantastische kandidatenlijst en een uitstekend verkiezingsprogramma. Je kunt ons ook volgen trouwens: op Facebook en op Twitter.

1456119_10151714961212396_303642889_n

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Bedankt!

’t Kon minder, maar het mag meer

_MG_2959-web

Afgelopen week kwam het advies van de kandidatencommissie uit. Met veel goede kandidaten die het goed kunnen gaan doen in de gemeenteraad. Ik ben erg blij dat ik op die lijst sta. ’t Kon dus minder, om het op z’n Gronings te zeggen. Maar toch zou het wat meer mogen. Daarom vraag ik steun voor een hogere plek op de kieslijst: Om mijn werk als raadslid voort te zetten in de nieuwe gemeenteraad.

Lid van GroenLinks? Kom dan ook op de ledenvergadering van dinsdag 3 december, vanaf 19:30 uur in Huize de Beurs. 

met plezier enthousiasme en zeer gemotiveerd

Met heel veel plezier heb ik me in mijn eerste raadsperiode ingezet voor een groener, socialer en toleranter Groningen, de stad waar ik ben geboren en getogen. Ik heb de kans gekregen om namens GroenLinks het ‘vak’ van raadslid te leren en mij daarin te bekwamen. En bovenal heb ik mijn stad op een geheel andere manier leren kennen. Ik ben blij om te zien hoeveel mensen iedere dag hun best doen om het hier een beetje beter te maken. En verrassend vaak doen ze dat vanuit idealen die heel dichtbij die van GroenLinks staan!

Inmiddels heb ik veel van die mensen leren kennen en heb ik een breed netwerk aan contacten opgebouwd: in de raad, in de afdeling maar ook daarbuiten weet ik mijn weg te vinden naar stadjers, naar belangenorganisaties, naar ambtenaren en in de media en de partij. Ik leg makkelijk contact en gebruik de opgedane informatie in mijn woordvoeringen.

breed inzetbaar en ervaren

Als raadslid ben ik breed inzetbaar en kan ik mij met autoriteit in het raadsdebat mengen. Met name op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Sinds de zomer ben ik ook woordvoerder duurzame mobiliteit: zeg maar fiets en openbaar vervoer. Daarnaast voer ik namens de fractie het woord over de gemeenterekening en was ik lid van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

Mijn grootste succes vind ik dat door mijn inzet De Tuin in de Stad behouden kon blijven voor Groningen. Dankzij mijn inzet is er ook een begin gemaakt aan een stadsbreed overzicht van braakliggende gronden in de gemeente, waardoor mensen er sneller hun initiatieven kunnen ontplooien.

Ik zou graag in een volgende raadsperiode – en misschien ook daarna wel – mijn werk voor mijn stad willen voortzetten. Graag zet ik mijn ervaring en brede inzetbaarheid voor GroenLinks in. Mijn opgedane kennis van diverse beleidsterreinen is een aanvulling op het profiel en kennis van de aanstaande fractie.

image002Wil je meer weten over mij en mijn raadswerk? Kijk dan verder op www.bennileemhuis.nl of op www.facebook.com/bennileemhuisgl Op twitter kun je mij ook volgen: www.twitter.com/bennileemhuis

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nivelleren een feestje?

PvdA-voorzitter Hans Spekman stelde vorig jaar november in een interview met het AD dat nivelleren een feest is. Een opmerking waar ik niet zoveel van snapte. Het is een teken van beschaving als in een land de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het levert een evenwichtige samenleving op met bestaanszekerheid en toekomstperspectief voor iedereen. Maar om het nu meteen een feest te noemen is wel het andere uiterste. Het doel leek voor Spekman nivelleren, terwijl het doel een rechtvaardige en solidaire samenleving moet zijn. Nivelleren is hooguit een middel om dat doel te bereiken.

Maar als de PvdA-voorman nivelleren blijkbaar zo hoog in het vaandel heeft, dan zou je denken dat het een middel is, dat de PvdA in den lande ook graag zou willen gebruiken om dat doel te bereiken. Hoe pakt de praktische uitwerking uit van de door de PvdA zo gewenste solidariteit in een gemeente als Groningen? Een voorbeeld.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Gemeenten hebben en krijgen steeds meer taken op het gebied van de ondersteuning van minima, terwijl het door wet- en regelgeving voor gemeenten steeds moeilijker wordt om iets extra’s te doen voor die groep mensen die het het moeilijkst hebben. Zowat de enige manier om aan inkomenspolitiek te kunnen doen is bij de bepaling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Gemeenten kunnen de tarieven voor het ophalen en verwerken van het afval zelf bepalen en besluiten hoe de lasten verdeeld worden onder de inwoners.

In Groningen bestaat er mede dankzij GroenLinks de mogelijkheid om de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden te krijgen voor huishoudens die al 5 jaar rond moeten komen van een minimuminkomen. Tot die tijd hebben ze overigens ook recht op gedeeltelijke kwijtschelding, maar voor mensen met een heel laag inkomen is 100 tot 200 euro per jaar nog altijd een groot bedrag.

Om die reden pleit GroenLinks in de gemeenteraad al lang voor een verruiming van kwijtschelding. Vorig jaar, toen bleek dat de reserve afvalstoffenheffing jaar na jaar voller werd en een verlaging van de tarieven voor de hand lag, stelden we voor om de tarieven iets minder te verlagen dan het college van B&W wilde, en met de ruimte die dat opleverde mensen met een laag inkomen al na 3 jaar minimuminkomen recht te geven op volledige kwijtschelding. Toen stemde de PvdA, maar ook de SP tegen.

Wat kost solidariteit?

Gisteravond besprak de gemeenteraad de begroting voor 2014. GroenLinks deed daar allerlei voorstellen om de gevolgen van de noodzakelijke bezuinigingen eerlijker te verdelen en vooral meer dan de coalitie van VVD, CDA, D66, PvdA en SP te blijven investeren in banen en jongeren (zie hier en hier voor onze inbreng).

Het verbaasde ons niet dat in het begrotingsvoorstel van het college waarin VVD, CDA en D66 zitten geen verruiming van de kwijtschelding zat. Wel verhoogden ze de OZB en verlaagden ze de afvalstoffenheffing voor iedereen flink, met zo’n 20 euro per huishouden.

Maar we hadden in de tussentijd meer informatie ontvangen over de mogelijkheden en kosten van een verdere verruiming van de kwijtschelding. De cijfers: terugbrengen van de termijn van 5 naar bijvoorbeeld 3 jaar betekent €300.000,- minder inkomsten, maar 2500 huishoudens met een krappe portemonnee ontvangen voor dat bedrag 2 jaar eerder kwijtschelding van een bedrag tussen de 100 en 200 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van het huishouden. Ons voorstel was om de €300.000,- te betalen door de verlaging van het tarief iets te verminderen, zodat nu niet de reserves werden opgemaakt en de kwijtschelding op lange termijn houdbaar zou blijven. En voor welk bedrag vraagt u zich vast af? Slechts €3,75 per jaar per huishouding.

Ik weet niet of nivelleren een feest is, maar ik weet wel dat het er op aan komt of in de praktijk alles geprobeerd wordt om de levensomstandigheden een beetje beter te maken voor mensen die moeten rondkomen van het minimum. Het lijkt mij geen ongekend offer om daarvoor drie euro en vijfenzeventig cent per huishouden te vragen om dat doel te bereiken. Zo niet de fracties van de PvdA en de SP, die ook gisteren weer tegen ons voorstel stemden, zonder echt steekhoudende argumenten. Het is jammer dat partijen die solidariteit hoog in het vaandel hebben niet de mogelijkheid aangrepen om iets concreets te doen voor 2500 huishoudens die dat het best kunnen gebruiken. Misschien bang voor de boze reactie in hun coalitie van de rechtse partijen VVD, CDA en D66? Wie zal het zeggen.

Geen uitnodigingen

En wat gebeurde er met de opmerking van Spekman dat nivelleren een feestje is? Inderdaad, binnen korte tijd werden de voorstellen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie – want daar ging het over – weer teruggetrokken omdat… de VVD het toch niet wilde. Nivelleren is blijkbaar een feestje waar geen uitnodigingen voor worden verstuurd.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Licht en Ruimte: De Hamrik (filmpje)

Nu al online het filmpje, dat maandag zal worden uitgezonden op OOGtv. Het filmpje gaat over mijn keuze in het kader van Licht en Ruimte Groningen: De Hamrik.

Stem op de Hamrik

Lees en zie meer op dit blog

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | Een reactie plaatsen

Stem op de Hamrik!

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#IMG_0543.JPG

detail Hamrik

Groningers (en de alle anderen!) mogen de komende weken het mooiste gebouw van de stad Groningen kiezen uit de tijd van de wederopbouw. Het gaat om de architectuur uit de periode 1945-1970. Zes stadjers hebben elk hun favoriete gebouw voorgedragen waarop via internet een stem kan worden uitgebracht.

Mijn keuze:

Het schoolgebouw (voormalig de Hamrik) in de Hoogte

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#Hamrikplein.jpg

schoolplein – overzicht gebouw

Het gaat bij dit gebouw om de geschiedenis ervan (één van de eerste schoolgebouwen in Groningen na de oorlog) om de architectuur (licht, ruim maar ook subtiel, met prachtige herhalende patronen, gecombineerd en met indrukwekkende monumentale ornamentiek) maar ook om de kansen: Het wordt hergebruikt door kunstenaars en creatieve ondernemers. (hun site: http://www.hamrik.org – bekijk die foto’s, een aantal heb ik hier geplaatst)

Geef het gebouw een nieuwe kans, want als dit gebouw wint, krijgt het een opknapbeurt!

Stemmen dus.

http://www.hamrik.org/De%20Hamrik%20in%20detail/index.html#IMG_0556.JPG

trappenhuis

Bron foto’s: www.hamrik.org (zie daar voor meer mooie foto’s en links naar ‘de bewoners’)

Meer info over het gebouw bij Staat in Groningen

Geplaatst in Uncategorized | Tags: | 1 reactie