Schriftelijke vragen over Oktoberfest op de Grote Markt

Samen met Terence van Zoelen van de Partij van de Dieren stelde ik onderstaande vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over het Oktoberfest dat afgelopen weekend gehouden werd op de Grote Markt:

Aan: het college van B&W van de gemeente Groningen 

Betreft: vragen ex art. 38 RvO over het evenement op de Grote Markt op 15 en 16 oktober

Groningen, 18 oktober 2021 

Geacht college,

Afgelopen vrijdag en zaterdag organiseerde de stichting Oktoberfest op de Grote Markt in een grote tent, een afgesloten feest. De vragenstellende partijen zetten vraagtekens bij meerdere aspecten van dit feest. Volgens het locatieprofiel Grote Markt, zoals hoort bij het evenementenbeleid is de Grote Markt een plek voor ‘evenementen die “het merk Groningen” versterken. Dat zijn typisch Groningse, veel al terugkerende evenementen; volksfeesten die bewoners van de stad verbinden of speciale incidentele evenementen van nationale of internationale uitstraling. Verder omschrijft het beleid de Grote Markt als een ‘huiskamer van de stad met eeuwenoude marktfunctie. 

Graag stellen de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren onderstaande vragen:

 1. Is het college van mening dat het Oktoberfest voldeed aan de drie in het locatieprofiel omschreven soort evenementen? Zo ja, welke dan? Kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom niet?
 1. Kan het college de culturele meerwaarde schetsen van dit evenement, waarbij het er alle schijn van heeft dat vooral de consumptie van alcohol centraal staat?
 1. Is het college van mening dat met een toegangsprijs van €20 op de Grote Markt -de toplocatie voor evenementen in Groningen – de toegankelijkheid voor alle Groningers gewaarborgd was?

De Grote Markt kent een viertal marktdagen. Dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Conform het locatieprofiel betekent dat, dat de opbouw van evenementen op alle dagen kan beginnen vanaf 19:30 uur, behalve op donderdag, als dat om 21:30 kan beginnen. Op zondag is er rekening te houden met de ‘snackstraat’. 

Het locatieprofiel omschrijft de redenen waaronder de warenmarkt verplaatst kan worden: ‘Als er sprake is van een topevenement op de Grote Markt is het in uitzonderlijke gevallen en in overleg beperkt mogelijk om de warenmarkt te verplaatsen. Verplaatsing van de waren- markt heeft invloed op de verkeerssituatie, veiligheidsaspecten en calamiteitenroutes.’

 1. Wanneer begon de opbouw van dit evenement? Wanneer was de Grote Markt weer vrij voor andere en gebruikelijke doeleinden?
 1. Is het college van mening dat het dit ‘Oktoberfest’ voldeed aan het criterium ‘topevenement’ en was er sprake van een uitzonderlijk geval?
 1. Welke gevolgen had het vergunnen van dit evenement voor de marktkooplieden en vaste standhouders?

Het leeuwendeel van de Grote Markt was dagenlang door hekken met zwart plastic afgesloten voor het publiek. De ‘bankeilanden’ (bankjes annex plantenbakken) die na aandringen van de gemeenteraad geplaatst werden ter vervanging van de openbare zitgelegenheid op het voormalige Informatiecentrum Grote Markt werden al meer dan een week voor het evenement verwijderd. 

 1. Werden de bankeilanden ter voorbereiding op dit evenement verplaatst? Of was daar een andere reden voor? Wanneer worden of werden de bankeilanden weer teruggeplaatst?

Een goede reden om evenementen in Groningen toe te laten is dat het naast vermaak en vertier voor inwoners van Groningen of mensen van buiten de gemeente biedt, is dat het van meerwaarde kan zijn voor de lokale ondernemers, zowel middenstand, horeca of evenmentenbranche.

 1. Kan het college een inschatting geven van de meerwaarde die dit evenement heeft gegeven voor de lokale middenstand, horeca of evenementenbranche?
 1. Klopt het dat de organisator, de stichting Oktoberfest, niet in Groningen gevestigd is en niet of nauwelijks lokale bedrijven of personeel heeft geëngageerd voor het organiseren en opbouwen en afbreken van dit evenement?
 1. Kan het college een inschatting geven wat de economische toegevoegde waarde van dit evenement is geworden voor de lokale economie?
 1. Kan het college vertellen hoeveel het gebruik van de ‘huiskamer van de stad’, zoals de Grote Markt vaak omschreven wordt, aan leges of andere inkomsten dit evenement de gemeente Groningen heeft opgeleverd? 
 1. Kan het college een ruwe schatting geven van de door de gemeente Groningen gemaakte kosten voor dit evenement? Te denken valt aan verschillende vormen toezicht, vergunningverlening, handhaving van de vergunning, verplaatsing van elementen op de Grote Markt. 

Als gevolg van de door de Rijksoverheid ingestelde coronaregelgeving zijn horecagelegenheden en evenementen verplicht de coronacheck app te gebruiken en moeten ze de deuren sluiten om twaalf uur ‘s nachts. Sinds invoering van die regel is het in de Groninger binnenstad op en rond de Grote Markt rond twaalf uur ’s nachts extreem druk. Iedereen kan zien waarom we in Groningen blij zijn dat er normaal gesproken geen sluitingstijden in de horeca bestaan. Het is inmiddels zo druk dat bussen rond middernacht niet meer over de Grote Markt rijden. Deze drukte kan ook leiden tot problemen op het gebied van de openbare orde. 

 1. Heeft het college zicht op de mate waarin bij het evenement alle daar voor geldende coronamaatregelen goed zijn uitgevoerd? Is daar toezicht op geweest vanuit de gemeente Groningen?
 1. Heeft het college bij het verlenen van de vergunning overwogen dat een extra evenement dat nog meer bezoekers naar de binnenstad in de omgeving van de Grote Markt trekken onwenselijk zou kunnen zijn gezien de nu al extreme drukte op die plek bij het ingaan van de sluitingstijd als gevolg van de coronamaatrdegelen? Zo ja, hoe heeft het college die afweging gedaan? Kan het college die afweging toelichten?
 1. Heeft de aanwezigheid van dit evenement op de Grote Markt nog veel invloed gehad op de grote drukte rond sluitingstijd ter plekke? Heeft het geleid tot extra inzet van toezicht, politie?
 1. Is het college ervan op de hoogte dat op zondagochtend de lucht van schraal bier en urine opsteeg van de Grote Markt en dat er grote hoeveelheden plastic rondslingerden om de evenementenlocatie? Heeft de evenementenorganisator zelf de Grote Markt gereinigd of heeft een derde of de gemeente dat op kosten van de organisator schoongemaakt?
 1. Is het college van mening dat de meerwaarde van het evenement opwoog tegen de nadelen van een voor het publiek dagenlang vrijwel geheel ontoegankelijke Grote Markt? Zo ja, kan het college die meerwaarde omschrijven? Kan het college de nadelen omschrijven?
 1. Heeft het college overwogen dit evenement naar een andere locatie in de gemeente Groningen te verplaatsen? 
 1. Is het college het eens met de vragenstellers dat hij gezien de regelgeving voldoende aanknopingspunten zou hebben gehad om een vergunning voor dit evenement te weigeren? Heeft het college overwogen de vergunning te weigeren?
 1. Kan het college gezien bovenstaande vragen en toelichting uitleggen waarom hij van mening was dat het verlenen van een vergunning voor dit evenement van meerwaarde was van Groningen of in elk geval de voordelen opwogen tegen de nadelen? 

Namens de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren,

Benni Leemhuis (GroenLinks) en Terence van Zoelen (PvdD)

Advertentie

Over bennileemhuis

Sinds 2010 lid van de gemeenteraad van Groningen voor GroenLinks.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s