Oproep aan minister om af te zien van plannen verhuurdersheffing (motie)

Gisterenavond is mijn motie, medeondertekend door 8 fracties, unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Groningen. Voor het bedrag van 30 miljoen dat door de verhuurdersheffing de stad uit vloeit kunnen jaarlijks 600 woningen gebouwd worden. Ook komen nu projecten rond jongerenhuisvesting, energiebesparing en de wijkenaanpak in gevaar. Oproep aan minister Blok om zijn plannen te herzien.

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 30 januari 2013

constaterende dat

 • de
  kabinetsplannen op gebied van de sociale huursector grote gevolgen
  hebben voor de woningcorporaties in de stad Groningen;

 • met
  de verhuurdersheffing voor Groningen een bedrag van rond 30 miljoen
  euro gemoeid is, die onttrokken wordt aan de plaatselijke
  woningcorporaties;

 • met
  de ‘Vestia’-heffing het bedrag dat de corporaties moeten opbrengen
  de komende jaren nog oploopt tot een jaarlijks bedrag van ruim 38
  miljoen euro;

 • de
  Groninger woningcorporaties te kennen geven dat de verruimde
  mogelijkheden tot het verhoging van de huren in geen verhouding
  staat tot de afdrachten in het kader van verhuurders- en
  ‘Vestia’-heffing;

 

overwegende dat

 • de
  genoemde bedragen niet kunnen worden gebruikt voor investeringen in
  bijvoorbeeld nieuwbouw van jongerenhuisvesting in het kader van het
  project BouwJong! of voor sociale huurwoningen voor gezinnen;

 • dat
  bestedingen in de wijken-aanpak in het kader van het Nieuw Lokaal
  Akkoord in gevaar komen en daarmee de leefbaarheid in kwetsbare
  wijken;

 • dat
  plannen op het gebied van grootschalige energiebesparing en andere
  duurzaamheidsmaatregelen onder druk komen te staan;

 • de
  30 miljoen euro verhuurdersheffing gelijk staat aan de productie van
  600 woningen per jaar en dat de overheid inkomsten derft in de BTW
  en hogere kosten maakt door kosten in de WW als gevolg van het
  uitblijven van nieuwbouw- en verbouwprojecten;

spreekt als zijn mening uit

 • grote
  zorgen te hebben over de gevolgen van de huurplannen van het kabinet
  in Groningen, met name op het gebied van jongerenhuisvesting, de
  nieuwbouw van woningen, energiebesparing en de wijkenaanpak;

 • de
  inspanningen van het college om tot een ‘Gronings bod’ te komen aan
  de minister van Wonen en Rijksdiensten van harte te ondersteunen;

besluit

 • deze
  mening ter kennis te brengen van de minister van Wonen en
  Rijksdiensten en de vaste kamercommissie volkshuisvesting;

 • daarbij
  een beroep te doen op de minister van Wonen en Rijksdiensten zijn
  huurplannen te herzien;


en gaat over tot de orde van de dag.

 

Benni Leemhuis Anne Kuik Paul de Rook Jos van Rooij Inge Jongman

GroenLinks CDA
D66
Student en Stad ChristenUnie


Jimmy Dijk
Randy Martens
Gerjan Kelder

SP
PvdA
Partij voor de Dieren

 

Advertentie

Over bennileemhuis

Sinds 2010 lid van de gemeenteraad van Groningen voor GroenLinks.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s